MODA TEKSTİL KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. [“SASSOFONO”] KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMUBaşvuru Şekli
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvuru yöntemleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 10 Mart 2018’de 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” içeriğinde yer almaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzer belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi aşağıdaki şekillerde başvuru yapabilir:
  • İmzaladığı form eşliğinde Keresteciler Sit. Fatih Cd. Ihlamur Sk, No: 3 Güngören – Merter / İstanbul adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya
  • Aynı adrese formu içerir şekilde noter marifetiyle göndereceği yazılı ihtar ile.
Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile SASSOFONO’ya iletilen başvurular, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır:
  • On (10) sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti,
  • Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde bu kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret.

I. İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

 

Ad Soyad:
Uyruk
Telefon veya Cep Telefonu Numarası:
E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):
Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

 

 

II. İlgili Kişinin SASSOFONO ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

 

III. İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:

 

IV. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiminiz:

 

☐ a) Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ b) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ c) Başvuru adresinde elden teslim almak istiyorum.

 

V. İlgili Kişinin İmzası (kâğıt ortamda başvuru yapılması halinde):