MODA TEKSTİL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları

Satıcı
Unvanı: Moda Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Keresteciler Sit. Fatih Cd. Ihlamur Sk, No: 3 Güngören – Merter / İstanbul
Telefon +90 212 637 74 16-17-18-19
E-Posta eticaret@sassofono.net
Banka Hesap Bilgileri Hesap Adı: ………………………….
Banka: ………………………….
Şube: ………………………….

TL Hesap No: ………………………….
TL IBAN: ………………………….

USD Hesap No: ………………………….
USD IBAN: ………………………….
Alıcı(Tüketici)
Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres
Telefon
E-Posta

 

2. Sözleşmenin Konusu


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.sassofono.com.tr internet sitesinden (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle “TKHK” olarak anılacaktır.) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


3. Sözleşme Konusu Ürün, Fiyat, Ödeme, Teslimat ve Fatura Bilgileri
Ürün/Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/ rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.


3.1. Ürün ve Fiyat Bilgileri

Ürün Açıklaması Birim Fiyatı(TL) Adet Kargo Bedeli(TL) Toplam(TL)
3.2. Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli Aracı
1-Kredi Kartı 2-Banka Havale EFT 3-Kapıda Nakit
Kart Numarası:
Kartın Üzerindeki İsim:
Kredi Kartına Taksit/Tek
Çekim:
Hesap Adı: ………………………….
Banka: …………………………
Şube: ………………………….

TL Hesap No: ………………………….
TL IBAN: ………………………….

USD Hesap No: ………………………….
USD IBAN: ………………………….3.3. Teslimat ve Fatura Bilgileri

 

Teslimat Bilgileri
Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres
Telefon
E-Posta
Fatura Bilgileri
Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres
Telefon
E-Posta

 


4. Alıcı’nın Önceden Bilgilendirildiği Hususlar
Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfalarında yer alan tüm genel-özel açıklamaları okuyarak ve inceleyerek bilgilendiğini peşinen kabul ve beyan eder.

i. Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
ii. Ürün(ler)'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar ve yöntemler,
iii. Satıcı'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr),
iv. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
v. Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
vi. Sözleşme konusu Ürün(ler) için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemi ve araçları ile
Ürünler'in temel özellikleri ve nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),
vii. Ürünler'in Alıcı'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
viii. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt ve sorumlulukları,
ix. Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal ve hizmetler,
x. Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
xi. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı'nın cayma talebini kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı'ya yapacağı geri ödemeden mahsup ile tahsil edebileceği,
xii. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar,
xiii. Alıcı'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır.) cayma hakkı başta olmak üzere ";tüketici haklarını"; kullanamayacağı,
xiv. ​Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
xv. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcı'ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


5.Genel Hükümler


5.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal otuz (30) günlük süre aşılmamak koşulu ile Alıcı'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.
5.2. Satıcı, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
5.3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) yurt içinde Satıcı’ya ait olup yurt dışında Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı'ya yansıtmayabilir.
5.4. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını
takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.
5.5. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.6. Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı
olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç üç (3) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya
ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm sözleşmesel ve/veya kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
5.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu
çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya
kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.
5.8. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve
Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin sözleşmesel ve/veya kanuni hükümler uygulanır.
5.9. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
5.10. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami otuz (30) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar
bekleyebilir.
5.11. Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami on dört (14) gün içinde bedel Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir
şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması
tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).
5.12. Satıcı'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
5.13. Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir.
5.14. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde üç (3) yıl süre ile muhafaza edilir.
5.15. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar - ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.


6. Cayma Hakkı


6.1. Alıcı’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on-dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.
6.2. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde malın Satıcı’nın 3.3. maddede belirtilen teslimat adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye Yurtiçi Kargo şirketi ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın Satıcı’nın yukarıda belirtilen anlaşmalı olduğu kargo şirketleri
aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.
6.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya bu hakkın kullanıldığının;

i. Satıcı’nın Keresteciler Sit. Fatih Cd. Ihlamur Sk, No: 3 Güngören – Merter / İstanbul adresine yazılı olarak veya
ii. eticaret@sassofono.net e-posta adresine gönderilecek bir e-posta
veya https://www.sassofono.com.tr/ linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile) bildirebilecektir.


6.4. Alıcı, cayma hakkını kullanırken;

(i) Alıcı’ya veya Alıcı’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)
(ii) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibare on dört (14) gün içinde Satıcının anlaşmalı olduğu Aras Kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderecektir.


(***) Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü,
iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu
Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

6.5. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
6.6. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Alıcı tarafından Satıcı’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo şirketi aracılığıyla Satıcı’nın belirtmiş olduğu adrese yurt içinde ücretsiz olarak, yurt dışında Alıcı tarafından
karşılanarak gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan Satıcı’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir
ve kabul eder.
6.7. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
b) çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;
c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;
d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;
e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;
f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;
g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;
h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketici onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve
i) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.


7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Mercii


7.1.İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir ve tarafların ortak mutabakatı ile çözümlenemeyen uyuşmazlıkların hallinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici
Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7.2. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
7.3. Alıcı, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İnternet Sitesi'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer
tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler ve elektronik iletişim dahil bu Sözleşme'nin 4. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-
iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
7.4. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.