Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,

Moda Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“Moda Tekstil”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Gizlilik (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Moda Tekstil olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Moda Tekstil tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Tarafımızca Toplanan Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK'da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

Moda Tekstil'in internet sitesine (https://www.sassofono.com.tr/) (“İnternet Sitesi”) üye olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Cinsiyet bilginiz
 • İnternet Sitesini kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
  Siteye üyelik olmaksızın alışveriş yapılması halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
  • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)
  • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası
  • Fatura belirtmeniz durumunda (T.C. kimlik numarası, vergi numarası şahıs şirketi bilgileri)
  • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
  • Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz Moda Tekstil tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.

   Kişiselleştirilmiş/ticari iletişim izni vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
   • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad)
   • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
   • Faturada bulunmasını talep etmeniz halinde T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri,
   • İnternet Sitesi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
   • Pazarlamaya esas bilgileriniz [doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, İnternet Sitesi kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.) , eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb.), reklam tanıtıcısı bilgileri, internet üzerinden konum paylaşım izni verilmesi halinde konum verileri]

    Kişisel Verileriniz İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

    KVKK uyarınca Moda Tekstil olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.


    Moda Tekstil olarak kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz:

     

    Amaçlar İşletme için Hukuki Temel
    • İnternet Sitesi üzerinden
     gerçekleşecek olan üyelik
     ve satış süreçlerine ilişkin
     sözleşmenin akdedilmesi,
    Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;
    • Sipariş edilen ürünün adresinize gönderilmesi,
    • Fatura düzenlenmesi,
    • Ödeme alınması,
    • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak tarafımızın sizinle iletişime geçilebilmesi,
    • Ürün değişim, iade ve transfer taleplerinin incelenip değerlendirilebilmesi,
    • Çağrı merkezi kalite standartları ve sizlerle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanabilmesi,
    • Tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek, ve
    • Sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla
    • Moda Tekstil'in ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

    Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak

    • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
    • Bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla

    Moda Tekstil'in ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla

    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak


    Ayrıca, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili sair mevzuatta sayılan haller haricinde hiçbir şekilde başka bir ticari amaçla kullanmayacağımızı bilgilerinize sunarız.

    Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nelerdir?


    Moda Tekstil olarak, kişisel verilerinizi, Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, İnternet Sitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız

    Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarmaktayız?


    Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK ve GDPR ile belirlenen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

    Bu kapsamda Moda Tekstil olarak;

    • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Moda Tekstil'in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) ile paylaşmaktayız;
    • Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza aktarmaktayız;
    • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız;
    • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Moda Tekstil tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
    • Size e-posta ya da SMS ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: Moda Tekstil tarafından size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşterilerin alışveriş geçmişlerinizin değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması amaçlarıyla Moda Tekstil'in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

      

     Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?


     KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir:

     1. Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
     2. Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
     3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
     4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
     5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
     6. KVKK madde 7’de belirtildiği üzere, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
     7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
     8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
     9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.


      KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı bildiriminiz ile kullanabilirsiniz.

      İşbu bildirimlerinizi Şirket merkezimiz olan Keresteciler Sit. Fatih Cd. Ihlamur Sk, No: 3 Güngören – Merter / İstanbul adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

      Bildirimlerinizi internet sitemizde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Başvuru Formunun linki aşağıdaki gibidir:

      https://sassofono.com.tr/pages/basvuru-formu

      Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.